top of page

Sur Yapı Antalya

LEED Gold v3 BD+C
LEED CERTIFIED.png

Antalya ilinde Yeşil Konut Projesi olarak değerlendirilen proje LEED Gold hedeflidir. Projenin alan araştırmaları ve fizibilite etütleri gerçekleştirilmiştir.

SUR Yapı tarafından yaptırılan proje LEED NC Gold hedefli olarak projelendirilmiş ve inşaatı sürmektedir.
Yeşil Bina LEED Sertifikası Fizibilite etütleri yapılmış, binaya entegre tüm sürdürülebilir performans başlıklarının fizibilite incelemesi raporlanmıştır. Aylık / Yıllık ısıtma-soğutma-aydınlatma enerji ihtiyacı ve tüketimi, yapı kabuğu optimizasyon çalışmaları, saydam bileşen termal ve optik değerleri ve akustik performans değerleri hizmetleri verilmiştir. Günışığı hesabı, kamaşma kontrolü ve görsel konfor hesapları, termal konfor değerlendirmesi, mekan yüzeyleri ses yalıtım performansları, yenilenebilir enerji sistemleri ve emisyon hesabı hizmetleri verilmiştir.

Bilgiler

Konum
Proje Sahibi
Tasarım
Proje Alanı
Kapalı Alan
Antalya, Türkiye
Sur Yapı, Akdeniz Üniversitesi
ECOBUILD
180.000 m2
30.000 m2

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Sürdürülebilir Mimari Tasarım
LEED Sertifikası
Alan Araştırmaları Fizibilite Raporu
LEED Eğitimleri
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Günışığı Modellemesi
Aydınlatma Tasarımı
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Devreye Alma ve Bina Performansı
Bina Akustiği
CFD Rüzgar Mühendisliği
Doğal Sistemler ve Ekoloji
Ekonomi ve Sosyo Politik Planlama
Elektrik Projeleri Mühendisliği
Sürdürülebilir Proje Finansmanı

Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı
Görsel Konfor Analizi
Kamaşma Kontrolü
Saydam Bileşen Termal ve Optik Değerleri
Termal Konfor Analizi
Yağmursuyu Akış Modeli

Öne Çıkan Performanslar

sürdürülebilir araziler.png

%55

Enerji Verimliliği

enerji ve atmosfer.png

%51

Su Verimliliği

su_verimliliği.png

%52

Atık Azaltımı

iç çevre kalitesi.png

ASHRAE 55

Termal Konfor

bottom of page