top of page

Ataköy Olimpik Yüzme Havuzu

LEED Gold v3 BD+C
LEED CERTIFIED.png

İstanbul Ataköy Yüzme Havuzu, su ısıtmak için ısı geri kazanımından sağladığı ısıyı kullanmaktadır. Bina enerji tüketiminin %30'unu PV panellerden yenilenebilir enerji olarak üretmektedir.

Türkiye’nin ilk LEED Sertifikalı Kapalı Yüzme Havuzudur. 10.000 kişilik yüzme havuzu projesi 18.000 m2 olarak LEED Gold v3 BD+C sertifika hedefli olarak projelendirilmiştir. Bina Türkiye’nin ilk LEED sertifikalı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu binası olma özelliği taşımaktadır. Bina %50 su, %40 enerji verimlidir. İşletme giderlerindeki tasarruf nedeni ile kamuya örnek bir projedir. Yapı kabuğu optimizasyon çalışmaları, saydam bileşen termal ve optik değerleri ve akustik performans değerleri hizmetleri, günışığı hesabı, kamaşma kontrolü ve görsel konfor hesapları, termal konfor değerlendirmesi, mekan yüzeyleri ses yalıtım performansları, yenilenebilir enerji sistemleri, emisyon hesabı hizmetleri verilmiştir. Yüzme havuzu ve binanın su tüketen sistemleri ısı geri kazanımına sahiptir. Proje alanı Ataköy Spor Kompleksindedir. Proje, bölgenin ılımlı-nemli iklim kuşağında yer almasına uygun sürdürülebilir mimari tasarım ilkeleri temel alınarak ele alınmış, yapıda enerji verimliliği ve etkin doğal kaynak kullanımı hedeflenmiştir. Bu bağlamda; bina merkez çatısı boyunca uygun güneş yöneliminde konumlanmış fotovoltaik paneller yerleştirilerek, kullanılacak olan enerjinin önemli bir bölümünü bu şekilde elde etmek hedeflenmiştir. Fotovoltaik paneller; merkez çatı yüzeyinden belirli bir yükseklikte ardışık olarak konumlandırılmıştır. Bu sayede paneller yüzeye gölge atarak; çatının güneşten aşırı ısınmasını önleyen , hava geçirimli bir yalıtım örtüsü işlevi de kazanmıştır. Doğal kaynakların etkin kullanıma ilişkin bir diğer önemli husus ise yağmur suyu kullanımıdır. Fotovoltaik panellerin çevresini saran ve yapının tamamına gölge veren saçak yüzeyi, merkez çatıya doğru eğimlidir, böylece saçağa düşen yağmur suyu iç kısımda bulunan merkez çatıya düşer. Bu saçak sayesinde yağmur suyu toplama alanı, merkez çatı yüzeyinin 2.5 katına ulaşmıştır. Merkez çatıda toplanan yağmur suyu yapının gri su döngüsünde kullanılabileceği gibi, basit difüzyon yöntemi ile arıtılarak olimpik havuzun su devir daimine de katılabilmektedir.

Bilgiler

Konum
Proje Sahibi
Tasarım
Proje Alanı
Kapalı Alan
İstanbul, Türkiye
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Alper Aksoy
19.500 m2
18.000 m2

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Sürdürülebilir Mimari Tasarım
LEED Sertifikası
LEED Eğitimleri
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Günışığı Modellemesi
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Yenilenebilir Enerji

Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı
Görsel Konfor Analizi
Kamaşma Kontrolü
Saydam Bileşen Termal ve Optik Değerleri
Termal Konfor Analizi
Yağmursuyu Akış Modeli

Öne Çıkan Performanslar

sürdürülebilir araziler.png

%40

Enerji Verimliliği

enerji ve atmosfer.png

%40

Su Verimliliği

su_verimliliği.png

%30

Arttırılmış İç Hava Seviyesi

iç çevre kalitesi.png

%30

Yenilenebilir Enerji Üretimi

bottom of page