top of page

TOİSOB Sanayi Bölgesi Sürdürülebilir Kampüs Projesi

LEED Gold v4 ND / SÜPERKENT
LEED CERTIFIED.png

Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sürdürülebilir kampüs stratejileri ile LEED ND ve SÜPERKENT sistemlerine uygun olarak tasarlanmıştır.

TUİOSB Organize Sanayi Bölgesinin sürdürülebilir kampüs stratejilerini içeren bir şekilde tasarlanması amaçlanmıştır. Bu maksatla tasarım ekiplerine ECOBUILD Yeşil Binalar tarafından sürdürülebilir kampüs kriterleri doğrultusunda tasarım aşaması danışmanlık hizmeti sunulmuştur.
Bölgedeki tüm kampüs projeleri, sürdürülebilir kampüs kriterlerinde tasarlanmış ve tasarım kriterleri tasarım ekiplerine ve projelere aktarılmıştır. Sunulan hizmetin özet bilgileri rapor olarak arz edilmiştir.
Sunulan Hizmetin Tanımı
Proje değerlendirmeleri yapılmış ve çalıştaylar düzenlenmiştir. Tüm süreçler boyunca müellifler ve Alt Yükleniciler ile yapılacak koordinasyon toplantılarına katılınmıştır. LEED ND Sürdürülebilir Kampüs tasarım kriterleri konusunda tasarım ekibine bilgi aktarılmış ve idare ve tasarım ekibinin uygun gördüğü stratejiler projelere aktarılmıştır. Yenilenebilir ve Alternatif Enerji Sistemleri Konum ve Kavramsal Tasarımı proje ekibi tarafından değerlendirilmiştir. Altyapı sistemleri enerji verimli cihaz seçimi kriterleri konusunda proje tasarım ekibine destek verilmiş ve ASHRAE 90.1 2010 seviyeleri benimsenmiştir. Geri Dönüşüm Sistemleri tasarımında, Gri Su, Siyah Su için altyapı firmalarına danışmanlık ve destek verilmiştir. Katı Atık Toplama, Geri Dönüşüm Ayrıştırma Ve Depolama Sistemleri için proje tasarım ekibine destek verilmiştir. İklim değişikliğine uyum stratejilerinin projelere uygulanması için proje tasarım ekibine destek verilmiştir. Sera gazı emisyonları azaltım politikaları konusunda proje tasarım ekibine destek verilmiştir. Entegre su yönetimi stratejileri projelere eklenmiş ve proje tasarım ekibine destek verilmiştir. Azaltılmış Saha Çevresel Etkileri: Aydınlatma, Isı Adası, Havadaki Toksinler konusunda proje tasarım ekibine destek verilmiştir. İnşaat aktivitesi kirliliği uygulamalarının ESC planı, erozyon kontrolü, yağmur suyu kaçışının inşaatta engellenmesi, bitkisel toprağın korunmasının bölge için uygulanması kabul edilmiştir.
Yeşil çatı uygulamalarının yüzdesel hesabı ve planının yapılmış %25 benimsenmiştir. Kent tarımı ve yeşil alanlar konusunda proje tasarım ekibine destek verilmiştir. Çatı ve çatı harici zeminlerde ısı adası etkisi düşürülmesi ve enerji verimliliği için SRI ve SR değerleri rehberlere eklenmiştir. Işık kirliliğinin azaltılması ve enerji verimliliği için uygulanacak aydınlatma stratejileri rehberlere eklenmiştir. Bina dışı su tüketiminin planlanması, Su ölçüm sistemleri konusunda proje tasarım ekibine destek verilmiştir. Gün ışığı stratejiler ile ilgili avlu büyüklükleri proje tasarım ekiplerine önerilmiştir. Aydınlatma sistemleri için enerji verimli aydınlatma sistemi, gün ışığı sensörleri konusunda proje tasarım ekibine destek verilmiştir. Gün ışık sensörlü sistemler benimsenmiştir. Enerji ölçüm sistemleri konusunda proje tasarım ekibine destek verilmiştir. Yenilenebilir enerji sistemleri önerileri ve yer secimi politikaları konusunda proje tasarım ekibine destek verilmiş PV sistemler benimsenmiştir. Proje çapında soğutucu akışkan kullanılması halinde ilgili sürdürülebilirlik standartları ve optimizasyonu konusunda proje tasarım ekibine destek verilmiştir. Doğal havalandırma sistemi önerileri konusunda proje tasarım ekibine destek verilmiş, fabrikalarda mekanik sistemlerin uygun olacağı belirtilmiştir. Yerleşim katı atık ve geri dönüşüm sistemi planlaması tasarımı konusunda proje tasarım ekibine destek verilmiştir. Geri dönüşümlü malzeme kullanımı standartları konusunda proje tasarım ekibine destek verilmiş, geri dönüşümlü malzeme kullanımı benimsenmiştir. Binalarda yapısal yapı malzemeleri kullanımında gömülü karbon emisyonlarında düşüş beklenmektedir. Akustik ölçütleri konusunda proje tasarım ekibine destek verilmiş, bina cephelerinde kullanılacak akustik ölçütler rehberlere eklenmiştir. Yerel gıda üretimi ve kent tarımı konusunda proje tasarım ekibine destek verilmiş, kamusal yeşil alanlarda işletme aşamasında uygulanabileceği kararlaştırılmıştır. TUİOSB’nin tasarımı güneş oryantasyonu yönünden enerji verimlidir. Güneş oryantasyonu ve yönelim analizleri konusunda proje tasarım ekibine destek verilmiştir.

Bilgiler

Konum
Proje Sahibi
Tasarım
Proje Alanı
Kapalı Alan
Mersin, Türkiye
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ECOBUILD
5.500.000 m2
2.500.000 m2

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Akıllı Şehirler ve Tasarımda Yenilik
Alan Araştırmaları Fizibilite Raporu
Aydınlatma Tasarımı
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı
CFD Rüzgar Mühendisliği
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çevre ve Hava Kirliliği
Dijital İkiz
Doğal Sistemler ve Ekoloji
Ekonomi ve Sosyo Politik Planlama
Elektrik Projeleri Mühendisliği
ENVISION Yeşil Altyapı Sertifikası
EPD Ürün Çevre Beyanı
Günışığı Modellemesi
İDEP İklim Değişikliği Eylem Planı
İklim Dostu Şehir Planlama
Jeoteknik ve Hidrojeoloji
Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı
Görsel Konfor Analizi
Kamaşma Kontrolü
Saydam Bileşen Termal ve Optik Değerleri
Termal Konfor Analizi
Yağmursuyu Akış Modeli

Kentsel Dönüşüm Proje Yönetimi
Kentsel Tasarım
Kültürel Miras Mimari ve Planlama
LEED for CITIES Şehircilik Sertifikası
LEED ND Kentsel Dönüşüm Gelişim
LEED Sertifikası
Mekanik Tesisat Projeleri
Mevcut Bina Enerji Verimliliği
Planlama ve Sera Gazı Emisyonları
RELI İklim Dayanımlı Binalar
RELI Şehir Dayanıklılığı İklim Riski
SITES Çevre Dostu Park Sertifikası
Statik ve Sismik Tasarım
Sürdürülebilir Altyapı Mühendisliği
Sürdürülebilir Mimari Tasarım
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Sürdürülebilir Proje Finansmanı
Sürdürülebilir Şehir Planlama
Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması
Şehir Enerji Verimliliği
Şehir Günışığı Modellemesi
Şehir İklimi ve Klimatoloji
Şehir Sera Gazı Emisyonu Envanteri
Şehir Su Yönetimi
Yenilenebilir Enerji

Öne Çıkan Performanslar

sürdürülebilir araziler.png

%100

Enerji Verimliliği

enerji ve atmosfer.png

%80

Su Verimliliği

su_verimliliği.png

%100

Öncelikli Alanlar, Yerleşim ve Ulaşım

iç çevre kalitesi.png

%80

Sera Gazı Emisyonu Azaltımı

bottom of page