top of page

İstanbul Sultangazi Sürdürülebilir Şehircilik Projesi

LEED Gold v4 ND / SÜPERKENT
LEED CERTIFIED.png

İstanbul'un en önemli sürdürülebilir şehircilik projelerinden birisidir. Proje kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sultangazi Kentsel Dönüşüm Alanında 860 konut ve 24 işyeri olan bölgede sürüdürülebilir şehircilik uygulaması yapılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin LEED ND Sertifika hedefli Sultangazi Yeşil Şehircilik Projesi yeşil şehircilik projesi olarak oluşturulmuştur. Projenin LEED Gold v4 ND Yeşil Kentsel Gelişim normlarında olması sağlanmıştır. Mühendislik Hizmetleri verilmiş, proje alanının 3 farklı teknik ile gölgeleme analizi yapılarak projenin gün ışığını optimum seviyede kullanması sağlanarak enerji verimliliği elde edilmiş, kentsel ısı adası etkisini azaltacak şekilde tasarım hazırlanmış, proje alanının hakim rüzgar yönüne göre yaya konforu analizleri ve rüzgarın ses ve enerji verimliliğine etkisi CFD modelleri ile projelendirilmiştir. Yeni gelişme bölgesinin %100 yenilenebilir enerji ile enerjilendirilmesi planlanmış, yeni kentsel gelişme bölgesinin yağmur suyu hasatı yapması, yenilenebilir malzeme ile altyapısının yapılması, elektrikli araçlar ile ulaşımı sağlaması, kent içinde bisiklet yolu altyapısının oluşturulması sağlanmıştır. Tüm yeni kent projesinin otopark alanları yer altında planlanmış, kentin optimum yapılaşma yoğunluğunda olması sağlanmıştır.

Bilgiler

Konum
Proje Sahibi
Tasarım
Proje Alanı
Kapalı Alan
İstanbul, Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ECOBUILD-KEYM
43.291 m2
148.920 m2

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Akıllı Şehirler ve Tasarımda Yenilik
Alan Araştırmaları Fizibilite Raporu
Aydınlatma Tasarımı
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı
CFD Rüzgar Mühendisliği
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çevre ve Hava Kirliliği
Dijital İkiz
Doğal Sistemler ve Ekoloji
Ekonomi ve Sosyo Politik Planlama
Elektrik Projeleri Mühendisliği
ENVISION Yeşil Altyapı Sertifikası
EPD Ürün Çevre Beyanı
Günışığı Modellemesi
İDEP İklim Değişikliği Eylem Planı
İklim Dostu Şehir Planlama
Jeoteknik ve Hidrojeoloji
Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı
Görsel Konfor Analizi
Kamaşma Kontrolü
Saydam Bileşen Termal ve Optik Değerleri
Termal Konfor Analizi
Yağmursuyu Akış Modeli

Kentsel Dönüşüm Proje Yönetimi
Kentsel Tasarım
Kültürel Miras Mimari ve Planlama
LEED for CITIES Şehircilik Sertifikası
LEED ND Kentsel Dönüşüm Gelişim
LEED Sertifikası
Mekanik Tesisat Projeleri
Mevcut Bina Enerji Verimliliği
Planlama ve Sera Gazı Emisyonları
RELI İklim Dayanımlı Binalar
RELI Şehir Dayanıklılığı İklim Riski
SITES Çevre Dostu Park Sertifikası
Statik ve Sismik Tasarım
Sürdürülebilir Altyapı Mühendisliği
Sürdürülebilir Mimari Tasarım
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Sürdürülebilir Proje Finansmanı
Sürdürülebilir Şehir Planlama
Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması
Şehir Enerji Verimliliği
Şehir Günışığı Modellemesi
Şehir İklimi ve Klimatoloji
Şehir Sera Gazı Emisyonu Envanteri
Şehir Su Yönetimi
Yenilenebilir Enerji

Öne Çıkan Performanslar

sürdürülebilir araziler.png

%100

Enerji Verimliliği

enerji ve atmosfer.png

%80

Su Verimliliği

su_verimliliği.png

%100

Öncelikli Alanlar, Yerleşim ve Ulaşım

iç çevre kalitesi.png

%80

Sera Gazı Emisyonu Azaltımı

bottom of page