top of page

ABD Rusya Büyükelçiliği Kançılarya Binası

LEED Gold v4 OM
LEED CERTIFIED.png

Amerika Birleşik Devletleri, Moskova, Rusya Büyükelçilik Kançılarya Binası LEED Gold v4 OM Sertifikası almıştır. ECOBUILD, ABD Dışişleri Bakanlığı’na yeşil bina danışmanlık hizmeti sunan tek Türk firmasıdır.

ABD Moskova Rusya Büyükelçilik Kançılarya Binası 2.400 m2 olarak projelendirilmiş ve inşaatı tamamlanmıştır. LEED Gold sertifika almıştır. Bina Rusya’nın ilk LEED Gold v4 OM sertifikalı binası olma özelliği taşımaktadır. Dünyanın en büyük mimarlık firmalarından olan HOK Mimarlık Firmasına Konsept tasarımından itibaren başlayarak binanın yüksek performanslı enerji-su verimli olması konusunda danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Bina için LEED sertifikasyonu danışmanlık hizmetleri sunulmuştur. Yapı kabuğu optimizasyon çalışmaları, saydam bileşen termal ve optik değerleri ve akustik performans değerleri hizmetleri verilmiştir. Günışığı hesabı, Kamaşma kontrolü ve görsel konfor hesapları, Termal konfor değerlendirmesi, Mekan yüzeyleri ses yalıtım performansları hizmetleri sunulmuştur. 17 yıl arayla kurulan Birleşik Devletler Büyükelçiliği Kançılarya ve Yeni Ofis Eki hizmet vermektedir. HOK’un projesi, içe dönük, sağlam bir küpten Rus Beyaz Sarayına açılan cam gibi çağdaş bir binaya dönüştürülmesini içermektedir. Proje, kısmen inşa edilmiş bir temel yapının dikey olarak eklenmesi ve yenilenmesidir. ABD'nin katı olan teknik ve güvenlik kriterleri tasarıma rehberlik etmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı Tasarım Mükemmelliği Programı kapsamında yapılan ilk projelerden biri olan ek, şeffaflık mesajını vermektedir. Yedi katlı ekte bir konsolosluk bölümü, Dışişleri Bakanlığı ve ABD federal ajans personeli için 300 masa ve yeni bir oditoryum ve iki katlı konut daireleri de dahil olmak üzere kamu diplomasi alanları yer almaktadır. Tasarım büyükelçiliğin resmi iş işlevlerini yansıtırken, ekin tasarımı Amerikan ve Rus halkı arasındaki bağı sembolize etmektedir. Ek binanın açık güneş yönlendirmesi, güneş kırıcı cephe elemanları ve hafif güneş rafları içeren güneye bakan büyük cephesi, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedefini ifade etmektedir.

Bilgiler

Konum
Proje Sahibi
Tasarım
Proje Alanı
Kapalı Alan
Moskova, Rusya
ABD Dışişleri Bakanlığı OBO - Bureau of Overseas Buildings Operations
HOK Architecture Global
20.000 m2
20.400 m2

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Sürdürülebilir Mimari Tasarım
LEED Sertifikası
LEED Eğitimleri
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Günışığı Modellemesi
Aydınlatma Tasarımı
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Devreye Alma ve Bina Performansı
Bina Akustiği
Yenilenebilir Enerji
Mevcut Bina Enerji Verimliliği

Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı
Görsel Konfor Analizi
Kamaşma Kontrolü
Saydam Bileşen Termal ve Optik Değerleri
Termal Konfor Analizi
Yağmursuyu Akış Modeli

Öne Çıkan Performanslar

sürdürülebilir araziler.png

%47

Enerji Verimliliği

enerji ve atmosfer.png

%56

Su Verimliliği

su_verimliliği.png

%100

Düşük Emisyonlu Boyalar ve Mobilyalar

iç çevre kalitesi.png

%100

Bina Yönetim Sistemi

bottom of page