top of page

Taşkent City Bank Binaları

BREEAM Excellent
LEED CERTIFIED.png

Taşkent City Bank Yönetim Binası BREEAM Excellent Sertifikası almıştır. ECOBUILD, Taşkent'de Günışığı Modellemesi danışmanlık hizmeti sunan tek Türk firmasıdır.

Taşkent City Bank Binaları BREEAM sertifikası hedefli olarak inşa edilmiştir. Bina 16.000 m2 ofis olarak projelendirilmiş ve inşaatı tamamlanmıştır. BREEAM sertifikası almıştır. Türkiye'nin önemli mimarlık firmalarından olan AZE Design tarafından tasarlanmış binaya Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı,
Görsel Konfor Analizi, Kamaşma Kontrolü, Saydam Bileşen Termal ve Optik Değerleri tasarımı ve Günışığı Modellemesi hizmeti sağlanmıştır. Mimarlık Firmasına Konsept tasarımından itibaren başlayarak binanın yüksek performanslı günışığı tasarımı olması konusunda danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Bina için tasarım ve inşaat aşaması BREEAM Sertifikasyonu danışmanlık hizmetleri sunulmuştur. Yapı kabuğu optimizasyon çalışmaları, saydam bileşen termal ve optik performans değerleri hizmetleri verilmiştir. Günışığı hesabı, Kamaşma kontrolü ve görsel konfor hesapları hizmetleri sunulmuştur.

Bilgiler

Konum
Proje Sahibi
Tasarım
Proje Alanı
Kapalı Alan
Taşkent, Özbekistan
Taşkent City Bank
AZE Design
200.000 m2
16.000 m2

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Günışığı Modellemesi
Sürdürülebilir Mimari Tasarım
BREEAM Sertifikası
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı
Aydınlatma Tasarımı

Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı
Görsel Konfor Analizi
Kamaşma Kontrolü
Saydam Bileşen Termal ve Optik Değerleri

Öne Çıkan Performanslar

sürdürülebilir araziler.png

%81

Günışığı Modellemesi

enerji ve atmosfer.png

%100

Kamaşma Kontrolü

su_verimliliği.png

%60

Yapı Malzemeleri Performansı

iç çevre kalitesi.png

%100

Isı Adası Etkisi Azaltımı

bottom of page