top of page

Konya Büyükşehir Yeni Motorlu Sanayi Bölgesi Yeşil Kentsel Dönüşüm SÜPERKENT Projesi

LEED Gold v4 ND / SÜPERKENT
LEED CERTIFIED.png

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sürdürülebilir şehircilik ve kentsel dönüşüm projelerinden birisidir. Türkiye’nin ikinci Sürdürülebilirlik Performanslı Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi SÜPERKENT Konya'da yapılmıştır.

Türkiye’nin ilk Sürdürülebilirlik Performanslı Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi Konya'da yapılmıştır. Projede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürdürülebilirlik Performanslı Kentsel Dönüşüm Yönetmelik taslağına uygun olarak yüksek derecede olan sürdürülebilirlik hedefleri için danışmanlık hizmeti verilmiştir. Proje yüksek enerji verimliliği ve çevre hedeflerine sahiptir. Bölge su verimli ve enerji verimli olarak gerçekleştirilmiştir. Konya İli, Karatay İlçesindeki 6,5 milyon m2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında; Yeni Küçük (Motorlu) Sanayi Alanı Sürdürülebilir Performanslı Kentsel Tasarım Projesinin çevre ve özellikle kentsel mekânların sosyo-ekonomik yapılarının da dikkate alınarak yapılandırılması, planlı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı oluşturularak kentsel çevrenin ve iş ortamlarının kalitesinin arttırılması, mevcut kaynakların, planlı ve sistematik bir dönüşüm süreci kapsamında kullanılması amaçlanmaktadır. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nda, 6,5 milyon m2’lik alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı; yaklaşık 2,5 milyon m2’lik kısımda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/500 Ölçekli Kentsel Tasarım projeleri ve bütün dükkan tiplerine ait 1/200 Ölçekli Avan Mimari Projelere uygulanacak esasların belirlenmesi, tanıtım ve takdim çalışmaları hizmetleri sağlanmıştır.

Bilgiler

Konum
Proje Sahibi
Tasarım
Proje Alanı
Kapalı Alan
Konya, Türkiye
Konya Büyükşehir Belediyesi
ECOBUILD
6.500.000 m2
2.500.000 m2

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Akıllı Şehirler ve Tasarımda Yenilik
Alan Araştırmaları Fizibilite Raporu
Aydınlatma Tasarımı
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı
CFD Rüzgar Mühendisliği
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çevre ve Hava Kirliliği
Dijital İkiz
Doğal Sistemler ve Ekoloji
Ekonomi ve Sosyo Politik Planlama
Elektrik Projeleri Mühendisliği
ENVISION Yeşil Altyapı Sertifikası
EPD Ürün Çevre Beyanı
Günışığı Modellemesi
İDEP İklim Değişikliği Eylem Planı
İklim Dostu Şehir Planlama
Jeoteknik ve Hidrojeoloji
Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı
Görsel Konfor Analizi
Kamaşma Kontrolü
Saydam Bileşen Termal ve Optik Değerleri
Termal Konfor Analizi
Yağmursuyu Akış Modeli

Kentsel Dönüşüm Proje Yönetimi
Kentsel Tasarım
Kültürel Miras Mimari ve Planlama
LEED for CITIES Şehircilik Sertifikası
LEED ND Kentsel Dönüşüm Gelişim
LEED Sertifikası
Mekanik Tesisat Projeleri
Mevcut Bina Enerji Verimliliği
Planlama ve Sera Gazı Emisyonları
RELI İklim Dayanımlı Binalar
RELI Şehir Dayanıklılığı İklim Riski
SITES Çevre Dostu Park Sertifikası
Statik ve Sismik Tasarım
Sürdürülebilir Altyapı Mühendisliği
Sürdürülebilir Mimari Tasarım
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Sürdürülebilir Proje Finansmanı
Sürdürülebilir Şehir Planlama
Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması
Şehir Enerji Verimliliği
Şehir Günışığı Modellemesi
Şehir İklimi ve Klimatoloji
Şehir Sera Gazı Emisyonu Envanteri
Şehir Su Yönetimi
Yenilenebilir Enerji

Öne Çıkan Performanslar

sürdürülebilir araziler.png

%100

Enerji Verimliliği

enerji ve atmosfer.png

%80

Su Verimliliği

su_verimliliği.png

%100

Öncelikli Alanlar, Yerleşim ve Ulaşım

iç çevre kalitesi.png

%80

Sera Gazı Emisyonu Azaltımı

bottom of page