top of page

Bodrum Sera Gazı Emisyonu Envanteri

GHGP
LEED CERTIFIED.png

Bodrum şehir yönetimi tarafından yaptırılmış olan şehir sera gazı envanteri çalışması Türkiye'de yapılmış olan ve uluslararası geçerliliği olan ilk ve tek çalışmadır.

Sera Gazlarının Envanteri, şehir ölçeğinde veya seçilen sınırlı bir bölge özelinde uluslararası normlara uygun olarak atmosfere salınan veya absorbe edilen sera gazlarının miktarının teknik bir raporla belirlenmesidir. Bodrum şehri için yaptığımız çalışma Sera Gazı Emisyonu Envanteri, gazların kaynaklarını, miktarlarını ve bu gazların salındığı zaman aralığını içermektedir.
Sera gazları, şehir içi ve ona hizmet eden art bölgesindeki aktivitelerden ve arazi değişiminden kaynaklanmaktadır. Enerji, ulaşım, atık, ticaret, konutlar ve endüstri şehirdeki başlıca sera gazı emisyon kaynaklarıdır.
Şehirler sera gazı emisyonu envanterlerini elde ettiklerinde, buna ilişkin azaltma senaryo ve eylem planlarını da yapabilmektedirler. Şehirler, geleceğe ilişkin iklim değişikliğine uyum senaryo ve tahminlerini oluştururken mutlaka mevcut sera gazı emisyon envanterlerini elde etmelidirler.
İklim Değişikliğine Uyum stratejileri Sera Gazı Emisyonu Envanteri ile başlamaktadır ve bu envanter uluslararası normlara göre hesaplanmalı ve raporlanmalıdır.
İklim Değişikliğine Uyum Senaryoları ve Eylem Planları için Sera Gazı Emisyonu Envanteri yapılması çalışmaların ilk adımı olarak ortaya çıkmaktadır:
-Farklı sektörlerden kaynaklanan emisyonların analiz edilmesi ve belirlenmesi
-Şehrin baz emisyonunun tespit edilerek, bunun üzerine iyileştirme yapılması için çalışılması, gelecek tahminlerinin yapılması
-Gelecekte şehirden kaynaklanacak emisyonların azaltılmasının gerçekçi hedeflerinin ortaya koyulması
-Sektör bazlı desteklerin, teşviklerin ve eylemlerin belirlenmesi, politikaların oluşturulması ve ölçülmesi
-Diğer şehirler ile mukayeselerin yapılabilmesi, diğer şehirlerde uygulanmış iyi örneklerin adapte edilmesi
-Şehir yöneticilerine ve yatırımcılarına güvenli bir hesaplama ortamı sağlanması, şehrin itibarının arttırılması
-Kente gelecek olan yatırımcılara cazip bir yatırım ortamı sunulması, onların çevre politikalarına uyumunun sağlanması
-Şehirdeki konut kullanıcıları ve işyerleri ile gelişmiş bir iletişimin sağlanması
-Dünya çapındaki Birleşmiş Milletler ve benzer bir çok inisiyatif ve organizasyon ile uyumun sağlanması

Bilgiler

Konum
Proje Sahibi
Tasarım
Proje Alanı
Kapalı Alan
Bodrum, Türkiye
T.C. Bodrum Büyükşehir Belediyesi
ECOBUILD
Bodrum il sınırı
Bodrum yapı stoğu

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Sürdürülebilir Şehir Planlama
İDEP İklim Değişikliği Eylem Planı
İklim Dostu Şehir Planlama
Şehir Sera Gazı Emisyonu Envanteri
Akıllı Şehirler ve Tasarımda Yenilik
Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması
Kentsel Tasarım
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Enerji Verimliliği
Yenilenebilir Enerji
Çevre ve Hava Kirliliği
Şehir İklimi ve Klimatoloji
Şehir Günışığı Modellemesi
Şehir Su Yönetimi
Kültürel Miras Mimari ve Planlama
Doğal Sistemler ve Ekoloji

Sürdürülebilir Altyapı Mühendisliği
LEED for CITIES Şehircilik Sertifikası
LEED ND Kentsel Dönüşüm Gelişim
ENVISION Yeşil Altyapı Sertifikası
SITES Çevre Dostu Park Sertifikası
RELI Şehir Dayanıklılığı İklim Riski

Öne Çıkan Performanslar

sürdürülebilir araziler.png

%45

Sera Gazı Emisyonu

enerji ve atmosfer.png

%40

Su Verimliliği

su_verimliliği.png

%100

Düşük Emisyonlu Boyalar ve Mobilyalar

iç çevre kalitesi.png

%100

Isı Adası Etkisi Azaltımı

bottom of page