top of page

Andican Yeni Yaşam Alanı

LEED Gold v4 ND
LEED CERTIFIED.png
RELI Dayanıklı Şehircilik

Özbekistan'ın en büyük sürdürülebilir şehircilik projesidir. Proje kapsamında Dayanıklı ve Yeşil Şehircilik Standardı oluşturulmuştur.

Dayanıklı (esnek, resilient), Sürdürülebilir ve Akıllı Bir Şehir Planlamasıdır.
4.000 ha büyüklüğünde 450.000 nüfusu barındıracak YENİ ANDİJAN YAŞAM ALANI dünyanın en büyük şehircilik projelerinden birisidir. Günümüz dünyasında küreselleşme şehirlerin sosyal, mekansal ve ekonomik den- gesini etkilemiş, bir çok şehir bu akışın dışında kalmamak, yeni sistemin bir parçası olabilmek için dünyanın bu yeni gerçeğine göre üst ve altyapılarını, ekonomilerini ve sosyal yaşamlarını düzenleme yoluna gitmiştir. Yeni Andijan projesi sadece bugünün dünyasını değil geleceğin dünyasını da anla- yan/kapsayan bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Bu tasarım sosyal, ekonomik, çevresel ve teknolojik bir dengenin üst ve altyapısını oluşturmayı; yaşama, çalışma, üretme, fark yaratma, eğlenme ve dinlenme faaliyetleri için en uygun ve konforlu mekanları sunmayı hedeflemektedir. Amaç; suyu, toprağı, havayı koruyarak kentsel ve kırsal yaşamın dengesini, sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını (esnekliğini) garanti altına almaktır. Bunu yaparken gelenekleri, toplumsal yapıyı, geçmişin ilişkiler sistemini anlamak çok önemlidir. Özbek toplumsal hayatının ve günlük yaşamının sosyal kodlarının gelecekte de gelişmelerine zemin hazırlayacak olan çalışma, eğitim, yaşam, mekanlarını, spor ve yeşil alanlarını oluşturmak “Yeni Andijan Şehri” projesinin öncelikli hedeflerindendir. Çalışma, eğitim, yaşam, sağlık mekanlarını, yeşil ve spor alanlarını teknolojik ve sayı- sal yeni dünyaya, modeniteye göre oluşturmak önemlidir. Fakat modern olanı, sayı- sal ve teknolojik dünyayı mekansallaştırırken mahalleyi, sosyal dokuyu, yardımlaşma- yı, komşuluğu ve gelenekleri gözetmek, yaşlıları ve gençleri birarada tutabilmek, modernite baskısıyla çekirdek aileye küçülen aileyi yine eskisi gibi mahalle çatısı altında bir araya getirmek, birbirlerine ve topluma destek olmalarını sağlamak daha önemlidir. Sürdürülebilir şehircilik dalında dünyada en önde gelen tasarımlardan birisine sahiptir.

Bilgiler

Konum
Proje Sahibi
Tasarım
Proje Alanı
Kapalı Alan
Andijan, Özbekistan
Özbekistan Devleti
ECOBUILD
40.000.000 m2
10.000.000 m2

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Sürdürülebilir Şehir Planlama
İDEP İklim Değişikliği Eylem Planı
İklim Dostu Şehir Planlama
Şehir Sera Gazı Emisyonu Envanteri
Akıllı Şehirler ve Tasarımda Yenilik
Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması
Kentsel Tasarım
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Şehir Enerji Verimliliği
Yenilenebilir Enerji
Çevre ve Hava Kirliliği
Şehir İklimi ve Klimatoloji
Şehir Günışığı Modellemesi
Şehir Su Yönetimi
Kültürel Miras Mimari ve Planlama
Alan Araştırmaları Fizibilite Raporu
Aydınlatma Tasarımı
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı

CFD Rüzgar Mühendisliği
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Dijital İkiz
Doğal Sistemler ve Ekoloji
Ekonomi ve Sosyo Politik Planlama
Elektrik Projeleri Mühendisliği
ENVISION Yeşil Altyapı Sertifikası
EPD Ürün Çevre Beyanı
Günışığı Modellemesi
Jeoteknik ve Hidrojeoloji
Kentsel Dönüşüm Proje Yönetimi
LEED for CITIES Şehircilik Sertifikası
LEED ND Kentsel Dönüşüm Gelişim
Mekanik Tesisat Projeleri
RELI İklim Dayanımlı Binalar
RELI Şehir Dayanıklılığı İklim Riski
SITES Çevre Dostu Park Sertifikası
Sürdürülebilir Altyapı Mühendisliği
Sürdürülebilir Mimari Tasarım

Öne Çıkan Performanslar

sürdürülebilir araziler.png

%45

Enerji Verimliliği

enerji ve atmosfer.png

%50

Su Verimliliği

su_verimliliği.png

%100

Eğimli Araziye Yerleşim ve Ulaşım

iç çevre kalitesi.png

%85

Sera Gazı Emisyonu Azaltımı

bottom of page